12 กรกฎาคม 2562 ไร่มันโคราชเสียหายหนัก 2000 ไร่ ขาดน้ำยาวนาน

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_439526/

นายอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี และผู้นำชุมชนตำบลลำเพียก ออกตรวจสอบไร่มันสำปะหลังของชาวบ้านตำบลลำเพียก หลังจากได้รับแจ้งว่าประสบภัยแล้งอย่างหนักจนทำให้มันสำปะหลังของชาวบ้านได้รับความเสียหายยืนต้นตายเป็นบริเวณกว้าง โดยผลตรวจสอบเบื้องต้น พบว่ามันสำปะหลังของชาวบ้านที่เพิ่งลงมือเพาะปลูกไปได้ไม่นานนัก ต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งขาดน้ำมาหล่อเลี้ยง ถึงขั้นยืนต้นตายมากถึง 2,000 ไร่ ซึ่งความเสียหายครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้านในตำบลลำเพียก มีเกษตรกรได้รับผลกระทบประมาณ 400 ราย ทางนายอำเภอครบุรีจึงเตรียมหาทางช่วยเหลือเกษตรกรเป็นการเร่งด่วน โดยมอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอครบุรี และผู้นำชุมชนเร่งสำรวจความเสียหายที่ชัดเจนอีกครั้ง เพื่อรวบรวมข้อมูลก่อนดำเนินการเยียวยาช่วยเหลือตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็ว